Mana vērtība ir atmiņas. Šajā darbā es gribēju attēlot smaržas, viedokļus, pieskārienus, kas ir parādīti matos kā atmiņas, kas mājo galvā.

My value is memories. In this work, I wanted to portray the smells, opinions, touches that have been shown in the hairs as memories that reside in the head.

Atmiņas / Memories

3. vieta / 3rd place

SOFIJA SOKOLA, 14, Latvija

Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola

Rapidogrāfs /Rapidograph

42 x 30 cm

Dalīties / Share