Ģimene man ir ļoti svarīga. Mans mākslas darbs stāsta par ģimeni. Es attēloju savu ģimeni, izmantojot mūsu totēmu – bruņurupuci. Bruņurupucis pārstāv mūsu kultūru, pārtikas avotu, mantojumu, un tam ir liela nozīme mūsu salas iedzīvotāju dzīvē. Darbā tiek parādīts, cik svarīga mūsdienās ir ģimene un kultūra, jo tā ir liela daļa no jauniešu identitātes.

Family is so important to me. The story behind my artwork is family. I represent my family by using our totem, the turtle. The turtle represents our culture, food source, heritage, and plays a big part in the lives of Torres Strait Islanders. Also this represents how important family and culture is, as a big part of the identity of youths today.

Ģimenes totēms / Family Totem

3. vieta / 3rd place

DŽENISA GĪ (JANICE GHEE), 17, Austrālija

Cairns, Trinity Bay State High School

Linogriezums, (detaļa) / Lino print (detail)

30 x 30 cm

Dalīties / Share