Vērtību saktā es lieku sevi, ikvienu cilvēku un dabu.

In value brooch, I put myself, every human and nature.

Es un Daba / Me and Nature

3. vieta / 3rd place

MIĶELIS ŠĒFERS, 12, Latvija

Tehniskās jaunrades nams ANNAS 2

Datorgrafika / Digital Graphic

70,4 x 39,6 cm

Share