Virtuālā pasaule / Virtual World

3. vieta / 3rd place

HUGO FREIMANIS, 8, Latvija

Rīga, Grafikas darbnīca un mākslas studija

Dobspiedums, monotipija / Etching, monotype

32 x 18 cm

Share