Centība, dzīvotspēja un dziļums. Centība ir neatlaidība ar kuru jāveic katrs darbs. Dzīvotspēja ir visu procesu pamats. Dziļums nozīmē, lai darba pamatā būt doma un tas nebūtu virspusējs.

Dedication, vitality and depth. Effortlessness is the persistence with which each job must be performed. Vitality is the foundation of all processes. Depth is something with thought, not superficial.

Aka / Well

IVETA GROLLE, 12, Latvija

Mālpils Mūzikas un mākslas skola

Monotipija / Monotype

29.7 x 21 cm

Dalīties / Share