Plakātu sērija par garīgās veselības tēmu. BIPOLĀRIE TRAUCĒJUMI. ŠIZOFRĒNIJA. DEPRESIJA. Bieži, runājot par veselību, cilvēki uzsver fizisko veselību, nemaz neaizdomājoties par to, ka daudz svarīgāka ir tieši garīgā veselība. Man ir bijusi saskarsme ar cilvēkiem, kuri cieš no garīgām saslimšanām un zinu, cik šiem cilvēkiem ir grūti. Ja mūsu radiniekiem, draugiem un tuviniekiem savlaicīgi sniegtu palīdzību ārstēšanā, mēs varētu novērst daudzas traģiskas situācijas. Ar saviem darbiem es gribu pievērst sabiedrības uzmanību psihiskās veselības problēmai un aicināt sniegt palīdzību tiem, kuriem tā nepieciešama.

A series of posters on the subject of mental health. BIPOLAR DISORDER. SCHIZOPHRENIA. DEPRESSION. Often, when it comes to health, people stress physical health without thinking about the fact that mental health is more important. In my life I have had experience with people who suffer from mental illness and, unfortunately, I know from my experience how difficult it is for these people. If our relatives, friends and acquaintances were to be helped and given treatment at the right time, we could prevent many tragic situations. With my work I want to draw public attention to the problem of mental health and to call for help for those who need it.

Bez nosaukuma / Untitled

1. vieta / 1st place

DIĀNA RAMUTE, 17, Latvija

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola

Jaukta tehnika / Mixed technique

63 x 29,7 cm

Share