Manā ģimenē ir seši cilvēki. Mēs dejojam no mazas, mazas bērnības. Deja ir mūsu dvēselēs.

There are 6 of us in my family. We have all danced since early childhood. Dance is in our souls.

Dejas dvēsele / The Soul of Dance

SOFIJA BARKĀNE, 10, Latvija

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola

Guaša, flomasteri / Gouache, color felt pens

48 x 27 cm

Dalīties / Share