Kas ir vērtība? Ko tas nozīmē? – Tas ir kaut kas, kas man ļoti patīk – tas ir vairāk nekā tikai vienkārša patika – tas nozīmē arī mīlestību. Cilvēki un dzīvnieki ir labi draugi.

What is value? What does it mean? – It’s something I like very much – It’s more than just liking – it means love, too. Humans and animals are good friends.

Draudzība / Friendship

SIIRI VIRTANEN, 8, Finland

Espoo Art School

Draudzība / Friendship

Flomāsteri, krītiņi / Felt-tipped pen, crayons

42 x 29.5 cm

Dalīties / Share