Mana vērtība ir Dzīvība. Tā ir svarīgāka par nāvi un velniem.

My value is Life. It’s more important than death and devils.

Dzīvība / Life

KĀRLIS ROZENTĀLS, 10, Latvija

Mārupes Mūzikas un Mākslas skola

Flomāsteri / Felt-tipped pens

30 x 21 cm

Dalīties / Share