Zīmes ir saistītas ar darbu un cilvēka domu. Mana “vērtību sakta” ir manas pasaules jumts. Aplīši simbolizē pagātni, tagadni un nākotni. Spilgtas krāsas izraisa pozitīvas emocijas un gaišas domas.

The marks and signs are related to work and human thought. My “value brooch” is the roof of my world. Circles symbolise the past, the present and the future. Bright colours create positive feelings and light thoughts.

Enerģija zīmēs / Energy in signs

POLINA KLOVANE, 8, Latvija

Zilupes Mūzikas un mākslas skola

Krāsainie zīmuļi / Colored pencils

41.8 x 29.3 cm

Dalīties / Share