Gaidīšana kā vērtība un ritms. Cilvēki pasaulē visu laiku gaida. Gadalaiku pārmaiņas cilvēki var gaidīt gadiem. Laiks kā laiva upē peld pats pa straumei, un dzīve paiet krastos cauri gadalaikiem.

Waiting as a value and rhythm. People in the world are waiting all the time. Seasonal change people can wait for years. Time floats like a boat in the river itself, and life passes ashore through the seasons.

Gaidīšana / Waiting

RENĀRS GEISTERS, 14, Latvija

Olaines Mūzikas un mākslas skola

Akrils / Acrylic

70 x 50 cm

Dalīties / Share