Tur esmu es ar savu ģimeni. Mēs visi esam alā, tas varētu būt kāds no mūsu kopīgajiem ceļojumiem. Tur ir mans tētis, mamma, brālis un es pati. Ap alu ir puķes un katra ir savādāka, bet tās visas ir rozes. Rozes ir kā ģimenes dzīve – gadās asumi, strīdi, bet mēs vienmēr salīgstam mieru.

I’m there with my family. We’re all in a cave, it could be some of our joint trip. There are my dad, my mum, my brother, and me. There are flowers around the cave, and each one is different, but all of them are roses. Roses are like family life – there are thorns, arguments, but we always make matters up.

Ģimene / Family

EMĪLIJA FREIBERGA, 9, Latvija

Baldones Mākslas skola

Datorgrafika / Digital graphic

Dalīties / Share