Vērtības – ģimene, kopā pavadīts laiks, Latvijas lauki, darbs, vasara.

Values – family, time spent together, Latvian fields, work, summer.

Ģimenes svētdiena laukos / Sunday with family in the countryside

ARTŪRS RIEKSTIŅŠ, 13, Latvija

Mālpils Mūzikas un mākslas skola

Monotipija / Monothipium

40 x 22 cm

Dalīties / Share