Vērtība – Latvijas daba un dižkoki.

Value – nature of Latvia and heritage trees.

Kadiķis / Juniper

DOMENIKS SEIPULS, 11, Latvija

Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas un mūzikas skola

Kologrāfija / Rotogravure

31 cm in diameter

Dalīties / Share