Savā darbā esmu attēlojusi vietējo sabiedrību, kas esam mēs un mūsu līdzcilvēki – tā ir mūsu Latvijas bagātība. Darbā redzami Nēģu svētki Carnikavā.

In my work I have depicted the local community – which is us and our fellow people – that is our Latvian wealth. The work shows the festival of the lamprey in Carnikava town.

Vietējā sabiedrība / Local community

Laureāts / Laureate

ANNIKA TILGASE, 13, Latvija

Ādažu Mūzikas un mākslas skola

Eļļas pasteļi / Oil pastels

60 x 40 cm

Dalīties / Share