Mana aizraušanās ir gleznošana. Nevaru iedomāties kā tas būtu, ja negleznotu. Ar gleznošanu var radīt prieku sev un citiem. Un tomēr, lai labi izdotos, tas ir jādara daudz un bieži. Man mājās ir pašai savs molberts, es uzzīmēju sevi pie molberta.

My fascination is painting, I can’t imagine what it would be like if I didn’t paint. Painting can bring pleasure, to yourself and to others. And yet it has to be done a lot and often to do it well. I have an easel at home, and I drew myself by the easel.

Gleznotāja / Painter

Laureāts / Laureate

IEVA STIKĀNE, 11, Latvija

Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola

Dalīties / Share