Mans mākslas darbs ir mūsu izturības attēlojums. Mūsu kā studentu izturīgums un izturīgums kā sugai. Šis  2020. gads, ir bijis savā veidā īpatnējs. Dzeltenais spīdums centrā simbolizē mūs, savukārt purpursarkanie stiebri un korozija ap malu atspoguļo problēmas, ar kurām nesen esam saskārušies. Zili violetā migla ap to parāda, cik mēs varam justies tukši, un dažkārt šķiet, ka nav reālu iespēju pārvarēt dzīvē visus šķēršļus. Par spīti visam tam, visam negatīvismam, kas valda apkārt un caurvij mūsu kolektīvo dvēseli, mēs joprojām esam šeit. Dzeltenais turpina mirgot, cerams, kādu dienu, padzenot tumsu, kas to apņem.

My artwork, “The Barrier” is a representation of our resilience. Our resilience as students and our resilience as a species. This year, 2020, has been one of a kind. The yellow glow in the centre represents us, while the purple tendrils and corrosion around the edge represents the challenges that we have faced recently. Surrounding that, the blue-purple mist is a portrayal of how empty we can feel, and how there sometimes seems to be no viable options for overcoming obstacles in life. Despite all this, all the negativity surrounding and penetrating our collective soul, we are still here. The yellow continues to glow, hopefully one day, banishing the darkness that envelops it.

Barjerrifs / The Barrier

Laureāts / Laureate

BRENDON FENECH, 16, Australia

Cairns, Trinity Bay State High School

Datorgrafika / Digital Graphic

105,6 x 59,4 cm

Dalīties / Share