Neviens cilvēks nav perfekts. Mums katram ir kādas asās šķautnītes, kuras varam noslīpēt vienīgi mēs paši. Ne vienmēr šo šķautņu iemesli ir vienkārši izprotami, bet noteikti ir zināms viens – tie ir atrodami kaut kur dziļi mūsos, mūsu atspulgos.

No man is perfect. Each of us has some sharp edges that we can hone only by ourselves. The reasons for these facets are not always easy to understand, but there is certainly one thing to do: they are somewhere deep in us, in our reflections.

Zeme ir mūsu rokās / The Earth is in our hands

Laureāts / Laureate

SAULE ĶŪRENA, 16, Latvija

Salacgrīvas Mūzikas un mākslas skola

Datorgrafika / Digital graphic

56 x 39,6 cm

Dalīties / Share