Vērtība ir viss, kas sargā manu ģimeni, kas dod spēku un palīdz pieņemt pareizos lēmumus.

Valuable is everything that protects my family that gives strength and helps us make the right decisions.

Dzimtā vieta II / Place of birth II

Laureāts / Laureate

RIHARDS DAUGAVVANAGS-VANAGS, 15, Latvija

Bolderājas Mūzikas un mākslas skola

Putukartons, papīrs, līme, akrils / Cardboard, paper, glue, acrylic

100 x 70 cm

Dalīties / Share