Es attēloju to, cik man un pārējiem pasaules cilvēkiem daba ir svarīga. Daba ir jāmīl, nevis jāiznīcina. Lai parādītu to, cik daba man ir svarīga, es uzzīmēju sevi starp ziediem. Ja Tu būsi jauks pret dabu, tad tāda arī daba būs pret Tevi. Tāpēc manā darbā ir tauriņš, kas nolaidies uz zieda un no manis nebaidās.

I depicted the importance of nature to me and the rest of the world. Nature needs to be loved rather than destroyed. To show how much nature matters to me, I drew myself among the flowers. If you are nice to nature, then nature will be nice to you. So in my work there is a butterfly that has landed on a flower and is not afraid of me.

Es dabā / Me in nature

Laureāts / Laureate

KEITIJA KRIŠKOVSKA, 12, Latvija

Baldones Mākslas skola

Monotipija / Monotype

A2

Dalīties / Share