Pašportreta apraksts. “Katru dienu viņš viņus modināja, nesagaidot saullēktu; Veda viņus uz darbu, ar nodomu atsākt kārtējo vingrinājumu. Viņš vēlējās ko perfektu, vienmēr – vienu toni un melodiju!” Portrets ar pasīvu galveno tēlu, kas pēc sejas atspoguļo viegli sašļukušu un nogurušu raksturu. Tas stāv, lūkojoties ārpus gleznas, norādot uz aktīvo un liesmojošo fonu, kas šķietami turpinās arī tālāk. Fons ir domāts rāmi plandošs.

Apzinoties, ka drīzumā jādodas atpakaļ pie darba – bailes no monotonitātes un birokrātijas aktīvi saduras ar vēlmi pēc perfektuma. Skola, iespējams, ir tēla dzīves pirmais un pēdējais ofiss.

Description of Self Portrait “Every day he would wake them before daylight; Bring them to work with the intention of restarting yet another rehearsal. He wanted perfection; Always the same tone and melody!”

The portrait features a fairly passive character that reflects his own fatigue and tiredness. He stands gazing out from the painting yet pointing out the flamboyant nature of the background that does not seem to end within the confines of the page itself. It was my intention to make it look as if the background is billowing.

Being painfully aware of the fact that he will soon have to return to work – the twin fears of monotony and bureaucracy clash with the interests of achieving perfection. School is perhaps the first and final office of the character’s life.

Gleznotāja / Painter

Laureāts / Laureate

EMĪLS ERNESTS RODE, 16, Latvija

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola

Audekls, eļļa / Canvas, oil

80 x 70 cm

Dalīties / Share