Plakātu sērija par dabas aizsardzību. APOKALIPSE. Darbā vēlējos parādīt neizbēgamo nākotni, kura iestāsies, turpinot bezjēdzīgi un savtīgi šķērdēt resursus, kurus mums dāsni dāvā daba.

Šī darba radīšanai mani iedvesmoja pašreizējā ekonomiskā situācija pasaulē. Es uzskatu, ka dabas piesārņojums un no tā izrietošās problēmas ir šobrīd aktuāla tēma, kura prasa tūlītēju risinājumu, tāpēc ka daudziem t.s. mūsdienīgajiem risinājumiem piemīt būtiski trūkumi, līdz pat situācijas pasliktināšanai. Darbā mēģināju atspoguļot šķietami pārspīlētās dabas problēmas, kuras pēc kāda laika tādas vairs nešķitīs.

series of posters on nature protection. APOCALYPSE. In my work I wanted to show the inevitable future that will come by continuing to senselessly and selfishly waste the resources that nature so generously offers us. I was inspired by the current economic situation in the world to create this work.

I believe that pollution and the problems arising from it are currently a topical issue that requires an immediate solution, because many so-called modern solutions have significant shortcomings, up to the point of making the situation worse. In the posters I tried to reflect the seemingly exaggerated problems that, after some time, would not seem so exaggerated.

Neizbēgamā nākotne / Future inevitable

Laureāts / Laureate

ANASTASIJA ŠARIGINA, 15, Latvija

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola

Aplikācija, markeris / Collage, marker

63 x 29.7 cm

Dalīties / Share