Mājas – ne tikai vieta, kur dzīvojam un uzaugam, bet arī vieta, ko mīlam, sargājam un novērtējam.

Citiem tā ir tikai skaista ainava, bet mums, piebaldzēniem, tā nozīmē ļoti daudz.

Home- not only the place where we live and grow up, but also the place we love, protect and appreciate. For others, it’s just a beautiful landscape, but it means a great deal for us, inhabitants of Piebalga.

Piebalgas ainava / Landscape of Piebalga

Laureāts / Laureate

DAGNIJA NOVICKA, 14, Latvija

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola

Guaša / Gouache

60 x 35 cm

Dalīties / Share