Darbā ir parādīts, ka meitene zīmē savu personīgo pasauli, kurā viņa var darīt un radīt visu, ko viņa vēlas. Man radošums ir ļoti svarīgs, jo es varu radīt visu, ko vēlos, un paust visas savas idejas un emocijas.

The idea of the work is that a girl draws her personal world in which she can do and create everything she wants. For me creativity is very important because I can create everything I want and express all my ideas and feelings.

Radošums / Creativity

Laureāts / Laureate

VIKTORIJA VISOCKA, 13, Latvija

Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola

Papīrs, akrils, krāsainie zīmuļi / Paper, acrylic, colored pencils

42 X 30 cm

Dalīties / Share