Manā zīmējumā var redzēt, kā es gleznoju Rilas klosteri – vienu no lielākajiem kultūrvēsturiskajiem orientieriem Bulgārijā, jo es gribu parādīt, cik svarīga ir vēsture un pēdas, kas paliek pēc mums nākamajām paaudzēm.

My picture shows how I paint the Rila Monastery – one of the biggest cultural and historical landmarks in Bulgaria, because I want to show how important history is and the traces that remain after us for future generations.

Rilas klosteris / Rila monastery

Laureāts / Laureate

VIARA PLAMENOVA PENCHEVA, 10, Bulgaria

Gabrovo, The Art School “Eliza Art”

Pasteļi / Pastels

50 x 30 cm

Dalīties / Share