Iztēles maģija, fantāzijas lidojums, vide, kas pilna ar burvestībām. Katram cilvēkam ir jābūt savam sapnim, ko piepildīt.

Imaginative magic, fantasy flight, an environment full of witchcraft. Every human being has to have his or her own dream to fulfil.

Sapnis / Dream

Laureāts / Laureate

ĒRIKA RUPEIKA, 10, Latvija

Mālpils Mūzikas un mākslas skola

Jaukta tehnika / Mixed media

52.8 x 29.7 cm

Dalīties / Share