Piekariņš (12.-13. gs.) ar Saules zīmes elementiem izrakts Jaunpiebalgas kapulaukā. Saule ir viens no galvenajiem pamatiem mūsu dzīvēm uz Zemes.

The pendant (12-13th century) with elements of the Sign of the Sun was found in the ancient tomb of Jaunpiebalga. The sun is one of the main foundations of our lives on Earth.

Saules piekariņš / Sun pendant

Laureāts / Laureate

DANIELS MILLERS, 14, Latvija

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola

Krāsainā grafika (linogriezums, monotipija)

Colored graphics (linosection, monotipium)

60 x 35 cm

Dalīties / Share