Vērtība – Latvijas daba un dižkoki.

Value – nature of Latvia and great heritage trees.

Spēkozols / Oak of Force

Laureāts / Laureate

ANETE REHTŠPREHERE, 11, Latvija

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mūzikas un mākslas skola

Kologrāfija / Rotogravure

31 cm in diameter

Dalīties / Share