Šajā mākslas darbā mans mērķis bija pastāstīt par Austrālijas putna – lielā dzeltencekula kakadu – skaistumu. Tas ir digitāls mākslas darbs, kas izveidots no diviem atsevišķiem mākslas darbiem, kas zīmēti, izmantojot eļļas pasteļus un krīta pasteļus. Putnu personības atspoguļošanai izmantoju spilgtas un dzīvespriecīgas krāsas, kas atbilst putnu klaigām, kas ir ļoti skaļas un savdabīgas. Viņi ir ļoti inteliģenti un ļoti ziņkārīgi. Es centos to uzsvērt, radot pārspīlētas ielīmes, kas attēlo viņu zinātkārās acis. Turklāt es uzzīmēju eikaliptā sēdošus kakadu, kas ir Austrālijas simbols, pateicoties dziesmai “Home among the Gumtrees”, kas palīdzēja man izvēlēties nosaukumu šim darbam.

In this artwork my aim was to communicate the beauty of the Australian Sulphur Crested Cockatoo. It is a piece of digital artwork originally composed of two separate artworks, using oil pastel & soft pastels. I used bright & lively colours to reflect the personality of the bird, whose call is a very loud & distinctive squawk. They are highly intelligent & very curious. I aimed to emphasise this by creating insets over their inquisitive eyes. As well as this, I drew the cockatoos perched in a gumtree or eucalyptus tree, which is a staple of Australia because of the song ‘Home among the Gumtrees’, which is how I chose the name for this piece.

Starp eikaliptiem / Amoung the Gumtrees

Laureāts / Laureate

LILLIAN FALZON, 16, Australia

Cairns, Woree State High School

Pastelis / Pastel

21 x 29 cm

Dalīties / Share