Vasarā laukos pie debesīm pēc lietus var redzēt varavīksni. Spilgta, krāsaina, tā ir kā efektīgs krāsu triepiens Latvijas laukos un pļavās. To redzot pie debesīm, sajūtas ir fantastiskas!

Vērtība – Latvijas daba.

In the summer, a rainbow can be seen in the fields outside in the sky after the rain. Brightly coloured, it is like an effective colour smear over the Latvian fields and meadows. Seeing it in heaven makes sense!

Value – Latvian nature.

Varavīksnes loks / Rainbow

Laureāts / Laureate

VIVITA LAVNIKOVIČA, 13, Latvija

Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs

Jaukta tehnika / Mixed technique

60 x 60 cm

Dalīties / Share