Ne tik silts kā es vēlētos. Manas sajūtas par mājām, dzimteni – Latviju, ir saistītas ar vēju, vasarām un jūru. Manā sajūtu saktā ir mana suņa plīvojošās ausis, sēžot jūras krastā un ieelpojot jūras gaisu. Vai rudens vētras, kad jāturas pretī, lai vējš mani neaiznestu.

Jo tikai Latvijā ir pilsēta, kurā piedzimst vējš.

Not as warm as I would like. My feelings about home, Latvia, are all about wind, summer, and sea. My dog’s fluttering ears are in my senses, sitting on the shore of the sea and inhaling the sea air. Or autumn storms, when I need to keep the wind out of me.

Because only Latvia has a city where wind was born.

Vējš / Wind

Laureāts / Laureate

ELZA PLAUDE, 10, Latvija

Ādažu Mūzikas un mākslas skola

Gleznojums uz zīda / Painting on silk

40 x 27 cm

Dalīties / Share