Domājot, ko attēlot savā darbā, es sapratu, ka mūsdienās vēl joprojām liela problēma ir nevienlīdzība, dzimumu normas un seksisms.

Thinking what to portray in my work, I realised that inequality, gender norms and sexism are still a big problem today.

Vienlīdzība / Equality

Laureāts / Laureate

BEĀTE RUMPĀNE, 15, Latvija

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola

Eļļas krītiņi / Oil crayons

48 x 27 cm

Dalīties / Share