Savā darbā attēloju māmiņu zem zvaigžņotas debess. Mūsu vecāki ir cilvēki, bez kuriem mēs nevaram iztikt. Arī zvaigznes ir vērtība. Kad man ir skumji, es izeju ārā un raugos zvaigznēs. Tās nomierina.

In my work I depicted my mother under a starry sky. Our parents are people we cannot do without. Stars are precious, too. When I’m sad, I go out and look at the stars. They are reassuring.

Māmiņas portrets. Zem zvaigžņotas debess / A portrait of my mother. Under a starry sky

DANIELA ŠRĒDERE, 11, Latvija

Mālpils Mūzikas un mākslas skola

Guaša, jaukta tehnika / Gouache, mixed technique

52,8 x 29,7 cm

Dalīties / Share