Manā darbā ir atspoguļotas divas vērtības: tīrība un kārtība. It kā ikdienišķas lietas, šķietami maznozīmīgas, tomēr ļoti ietekmē ikdienu un daudz ko stāsta gan par mūsu ieradumiem, gan personību.

My work reflects two values: purity and order. As if casual things, seemingly minor, have a great impact on everyday life, and much is said of our habits and personality.

Mana ģimene / My family

OTSO HANNONENS (OTSO HANNONEN), 8, Somija

Espoo Art School

Guaša, vaska krītiņi / Gouache, wax crayons

59.5 x 42 cm

Dalīties / Share