Mana vērtība ir Latvija, un ar šo zīmējumu savai dzimtenei es gribu novēlēt, lai tā vienmēr mirdz neskatoties uz grūtībām un lai cilvēki pārvar sevi un paceļas spārnos.

My value is Latvia, and with this drawing for my home country I want to wish that it always shines in spite of the difficulties and that people overcome their troubles and rise with wings. 

Ziedu sakta / Flower brooch

PATRĪCIJA MAIRA GREIVULE, 13, Latvija

Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola

Eļļas pasteļi / Oil pastels

42 X 30 cm

Dalīties / Share