Šajā mākslas darbā attēlots, ka cilvēki ir atšķirīgi, bet visiem ir viena kopīga lieta – mājas. Rokas simbolizē izpalīdzību, sevis ziedošanu, bērnišķību, unikalitāti, mīlestību un ģimeni, gribu aizsargāt sev tuvākos un sevis respektēšanu. Bezgalības zīme vidū simbolizē to, ka šīs vērtības jāsaglabā visu mūžu.

This artwork depicts people as different, but everyone has one common thing – home. My hands symbolise helplfulness, self-donation, childishness, uniqueness, love and family, I want to protect my closest and respect myself. An infinity sign in the middle symbolises the fact that these values must be preserved throughout my lifetime. 

Manas vērtības / My values

KRISTIĀNA KRŪMIŅA, 13, Latvija

Vecumnieku vidusskola

Akvarelis, jaukta tehnika / Watercolors, mixed techique

42 x 29,7 cm

Dalīties / Share