Mēness, būdams zināšanu un apgaismības simbols, darbā attēlotajam ceļiniekam norāda un izgaismo ceļu pretī viņa viskvēlāko mērķu sasniegšanai. Ikkatra cilvēka vislielākā dzīves vērtība ir tiekšanās pretī saviem sapņiem un mērķiem. Bez šīs tieksmes mēs nekad nebūtu kļuvuši par tiem, kas mēs pašlaik esam un nekad nekļūtu tādi, kādi mēs vēlētos būt. Savai sirdij jāļauj lidot cik vien augstu tā spēj… Līdz pat zvaigznēm.

The moon, as a symbol of knowledge and enlightenment, in this artwork illuminates the path to the traveller towards his most treasured goals. The greatest value of life of each individual is the pursuit of his dreams and goals. Without this propensity, we would never have become the people we are and would never become the people we would like to be. Your heart must be allowed to fly as high as it can… To the stars.

Mēness gaismas ceļš / Moonlight road

AGNESE CELMA, 16, Latvija

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Jaukta tehnika / Mixed media

29,7 x 21 cm

Dalīties / Share