Mans darbs ir par mērķiem. Tā ir mana vērtība, jo no mērķiem sastāv dzīve. Tie, kuri cīnās par saviem sapņiem, tie tos sasniedz.

My artwork is about goals. It’s my value because life consists of goals. Those who fight for their dreams achieve them. 

Mērķi / Objectives

DARJA ANDREJEVSKA, 12, Latvija

Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola

Tempera / Tempera

50 X 35 cm

Dalīties / Share