Es izvēlējos “nākotnes izvēles” kā sava darba tēmu, jo man ir svarīgi, ko darīt un kā darīt nākotnē. Darbā es to attēloju ar ceļiem. Krāsas apzīmē izvēļu būtību, piemēram sarkans – strīdi, dusmīgs brīdis. Planētas ir citu cilvēku dzīves.

I have selected “future choices” as the subject of my work, because it’s important to me what to do, how to do it in the future. In the work, I portray them with roads. Colours denote the nature of choices, such as red – arguments, an angry moment. Planets are the lives of other people.

Nākotnes izvēles / Future choices

LILLIJA PAKALNE, 13, Latvija

Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola

Tempera, 42 x 30 cm

Dalīties / Share