Ak, pavasari! Kam gan tu nepatīc! Putniņi čivina, puķītes plaukst, taureņi un bitītes lidinās. Tu esi gaišs un rosīgs. Tu esi skaists, bet, manuprāt, visskaistākais tu esi Piebalgā.

Oh, spring. Who doesn’t like you! Birds chirp, flowers thrive, butterflies and bees float. You’re light and busy. You are beautiful, but I think you are at your most beautiful in Piebalga.

Pavasaris / Spring

LĪGA DANIELA KĪNE, 14, Latvija

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola

Guaša / Gouache

60 x 35 cm

Dalīties / Share