19. gs. Piebalgā bija spēcīgs audēju amatnieku centrs. Tas iespaidoja novada tērpu izveidi. Piebalgas jaunavas un neprecētās sievas nēsāja melnus brunčus, strīpotie ieviesās daudz jaunākā laikā.

In 19th century there was a powerful centre for weaver craftsmen in Piebalga. It influenced the creation of county outfits. The maids and unmarried women of Piebalga wore black skirts, the striped ones were introduced more recently.

Piebalgas brunči / Piebalga skirts

ZANDA LOGINOVA, 14, Latvija

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola

Kolāža (monotipija) / Collage (monotype)

60 x 35 cm

Dalīties / Share