Manu vērtību saktu kopā satur 5 spēcīgi ozoli, starp kuriem ir izvietotas manas svarīgākās vērtības – ģimene, mīlestība, mājas, draugi un dzīvā pasaule.

My values keep together 5 strong oaks, among which my most important values – Family, Love, Home, Friends and the Living World are located.  

Saknes / Roots

KARĪNA ALEKSANDRA JENČA, 16, Latvija

Alojas Ausekļa vidusskola

Grafisks zīmējums / Graphic drawing

42 x 29.7 cm

Dalīties / Share