Saktas – tās bija rotas, ar kurām meitene varēja lepoties, kuru skaistums un vērtība aizskanēja pāri robežām. Lielas un mazas. No bronzas, apsudrabotas un sudraba, apzeltītas un zelta, saktas, kas rotātas ar stikla zīlēm, bumbiņām.

Brooches were jewellery of which a girl could be proud, whose beauty and value rang across borders. Big and small. Of bronze, silver, gilded and gold, adorned with glass acorns, glass balls.

Spīdēj’ mana zelta sakta / My golden brooch

ADELE ALKSNE, 11, Latvija

Limbažu 3. vidusskola, Latvija

Kolāža / Collage

50 x 25 cm

Dalīties / Share