.. ūdens vajadzīgs zemei, gaiss vajadzīgs ugunij …

.. water needs earth, fire needs air …

Ūdens, zeme, uguns / Water, earth, fire

GUSTAVS LĀCIS, 13, Latvija

Limbažu Mūzikas un mākslas skola

Zīmējums / Drawing

20 cm in diameter

Dalīties / Share