Manā darbā ir atspoguļotas divas vērtības: tīrība un kārtība. It kā ikdienišķas lietas, šķietami maznozīmīgas, tomēr ļoti ietekmē ikdienu un daudz ko stāsta gan par mūsu ieradumiem, gan personību.

My work reflects two values: purity and order. As if casual things, seemingly minor, have a great impact on everyday life, and much is said of our habits and personality.

Vējā / In the wind

KETLĪNA CĪRULE, 12, Latvija

Mālpils Mūzikas un mākslas skola

Monotipija / Monotype

29.7 x 21 cm

Dalīties / Share