Ģimene. Mežs. Mēness. Šīs trīs vērtības apvienoju un attēloju pasakā par Sarkangalvīti, kura iet pie saviem vecākiem caur tumšo mežu. Nakts mežā ir skaista, bet es baidos. Ir jāpārvar bailes un jākļūst drosmīgai.

Family. Forest. Moon. I combine these three values and display them in the fairy tale of Red Riding Hood, who goes to her grandma’s house through a dark forest. The night in the woods is beautiful, but I’m afraid. And we need to overcome fear and become brave.

Vērtības dzīvei. Ģimene. Mežs. Mēness. / Values for life. Family. Forest. The moon.

VERONIKA GALEJA, 12, Latvija

Olaines Mūzikas un mākslas skola

Dalīties / Share